Nowenna do Matki Bożej przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP

Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Nowenna rozpoczyna się 6 sierpnia

Nowenna jest nabożeństwem dziewięciodniowym, o charakterze błagalnym odmawiana codziennie w okresie poprzedzającym święto. Za pośrednictwem Matki Bożej przedstawiamy Bogu nasze prośby.

Każda nowenna rozpoczyna się antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść zbliżającego się obchodu ku czci Matki Bożej. Potem następują modlitwy próśb, litania i modlitwy na zakończenie.

 

  1. Antyfona

Maryja Dziewica została wyniesiona ponad niebiosa, uwielbiajmy Chrystusa, którego królestwo jest wieczne.

 

W. Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie.

O. Wychwalają i błogosławią Pana.

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

 

  1. Modlitwa próśb

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby…( Następuje chwila ciszy dla przedstawienia próśb).

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

  1. Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen

 

  1. Modlitwa do Św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, biegnę do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

  1. Litania do NMP Wniebowziętej

Kyrie eleison. Chryste eleison.

Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo Wniebowzięta,

módl się za nami.

Przy Twoim zgonie był Twój Boski Syn,

Przy Twoim zgonie byli święci Aniołowie,

Najczystszą duszę oddałaś w ręce Boga,

Twoje święte Ciało nie uległo zniszczeniu,

Z duszą i ciałem wzięta do nieba,

Od zbytniego przywiązania do stworzenia,

wybaw nas Swoim wstawiennictwem.

Od zbytniego smutku po stracie bliskich,

Od chorób,

Od boleści duszy i ciała,

Od śmierci grzechu,

Przez błogosławione zaśniecie Twoje,
Przez radosne wniebowzięcie Twoje,
Przez ukoronowanie Twoje,
Przez niewypowiedziane radości Twoje,

My grzeszni,

prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas we wszystkich strapieniach wspomagać raczyła,
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła,
Abyś nam dobrą śmierć wyprosi raczyła,
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie uprosić raczyła.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         zmiłuj się nad nami.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Amen.

 

Źródło:

„Nowenny do Matki Bożej na Uroczystości i Święta.”

Ks. Tarsycjusz Sinka CM

Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *