Intencje: Luty

Intencja powszechna:
za ofiary przemocy. O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Nasza:
O wypełnienia się woli Bożej w naszym powołaniu i łaskę przyjmowania Komunii Świętej.

Dziękczynna:
Za łaski jakie otrzymujemy.

W pierwszy czwartek miesiąca (7 lutego) dziesiątkę Różańca ofiarujemy w intencji księży i sióstr zakonnych oraz osób świeckich służących Bogu.

Módlmy się również w następujących intencjach: o łaskę:
– uzdrowienia z nowotworu dla Ewy z Kółka Różańcowego,
– jasności dla koleżanki z Kółka w sprawie wiadomej Bogu i wypełnieniu się Jego woli,
– o łaskę uzdrowienia dla Eweliny,
– o potrzebne łaski dla rodziny Rafała.