Wiadomości: we wrześniu

1 WRZEŚNIA, ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

Tego dnia następuje zmiana tajemnic różańcowych.
Sprawdź tajemnicę

PIELGRZYMKA DO GIETRZWAŁDU Z OKAZJI 140 ROCZNICY OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ

Gietrzwałd stał się sławny dzięki objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. W czasie objawień Matka Boża zachęcała do modlitwy różańcowej: ?Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec?.
Strona sanktuarium
Pielgrzymka Kółek Różańcowych do Gietrzwałdu odbędzie się prawdopodobnie w październiku b.r. Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane w późniejszym terminie.

17-19 LISTOPADA, REKOLEKCJE

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje ?Misja cierpiących w kościele i świecie?, które poprowadzi Ks. Ireneusz Łukanowski. Szczegóły dostępne są na stronie:
Loretanki.pl

AUDIOBOOKI I KSIĄŻKA KS. IRENEUSZA ŁUKANOWSKIEGO

Miło nam poinformować, że audiobooki i książka naszego opiekuna Kółek Różańcowych są dostępne na stronie Audioteki:
virtualo.pl

WSPOMNIENIA PATRONÓW KÓŁEK RÓŻAŃCOWYCH

5 września – Święta Matka Teresa z Kalkuty

Dziewica i zakonnica. O świętej poczytamy:
Na naszym blogu
Brewiarz.pl

6 września – Błogosławiony Michał Czartoryski

Książę, żołnierz, wychowawca, społecznik, dominikanin, męczennik. Więcej informacji:
Brewiarz.pl
Dominikanie.pl

23 września – Święty Ojciec Pio z Pietrelciny

Prezbiter i włoski kapucyn, stygmatyk. Więcej o świętym:
Na naszym blogu
Brewiarz.pl

Za wstawiennictwem wyżej wymienionych patronów módlmy się o łaskę zdrowia dla Heleny Klos, Grzegorza, Marii, Krystyny oraz o łaskę wyprostowania skomplikowanych spraw i łaskę pocieszenia dla Radka.

Intencje: wrzesień

Ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
Nasza: O dar przebaczenia sobie, naszym bliźnim oraz wiarę w to, że Boże Miłosierdzie jest nieskończenie większe od naszych grzechów.
Dziękczynna: Za księdza Ireneusza i za każdą osobę z Kółka Różańcowego.