Aktualności: Grudzień

1 GRUDNIA ? ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

Tego dnia nastąpi Zmiana Tajemnic Różańcowych:

INTENCJE: Listopad

Powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.
Nasza: Łaskę życia wiecznego dla zmarłych z naszych Kółek Śp. Rafała, Ani, Leokadii, Sylwii, Alicji, Piotra, Dariusza oraz naszych rodzin, znajomych, dusz w czyśćcu cierpiących.

INTENCJE: Grudzień

Powszechna: za dzieci. Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.
Nasza: O potrzebne łaski dla Ks. Ireneusza i kleryków (alumnów), każdego z nas oraz osób, które były w Kółkach Różańcowych.

Zachęcamy również do podjęcia modlitwy w następujących intencjach:

  • O łaskę całkowitego uzdrowienia dla Joli
  • O potrzebne łaski w szkole i w życiu osobistym dla Julki
  • O łaskę życia wiecznego dla Eugeniusza
  • O łaskę uratowania małżeństwa z Kółka
  • O nawrócenie Aleksandry
  • O łaskę uzdrowienia z nowotworu dla Wiesława
  • O łaskę zerwania z nałogiem narkotykowym dla syna Anny

Pierwsze czwartki miesiąca

Pierwsze czwartki miesiąca są w naszym kościele szczególnie celebrowane jako dni modlitwy za kapłanów i w intencji powołań kapłańskich.
Módlmy się o łaskę prowadzenia dla ks. Pawła, ks. Edwina, ks. Witka, ks. Kazimierza i ks. Sławomira.

Wezwanie o uproszenie świętych kapłanów
O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali królestwo Twoje.
O Jezu, zesłany z nieba jako nasz Arcykapłan:
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla zbawiennego przepowiadania Twojej nauki
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla odpuszczenia nam grzechów w sakramencie pokuty i pojednania
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach naszych rodzin
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla rozszerzenia Twego Królestwa
Daj nam świętych kapłanów!


Módlmy się:
Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa pana naszego. Amen

POLECAMY:
Rozmowa Katarzyną Straburzyńską, psychologiem katolickim, autorką książki ?Dotyk Uzdrowienia?: