Czuwanie Modlitewne

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie,

 

Chciałabym kolejny już raz zorganizować nocne, modlitewne czuwanie, które  będzie odpowiedzią na hucznie obchodzone Halloween.  Udało nam się w  zeszłym roku i teraz nam się uda 🙂  Ostatnie modlitwy zaowocowały pięknymi  świadectwami, dzięki którym wiem, że ma to ogromny sens i bardzo Was  zachęcam do uczestnictwa w tym czuwaniu. Proszę roześlijcie tą  wiadomość tym, którzy mogą do nas dołączyć.

Niech nasza modlitwa będzie zbroją przeciwko złu. Pomódlmy  się zwłaszcza  za najmłodszych, nieświadomych i często bezbronnych wobec tego zwyczaju,  który jest coraz popularniejszy w Polsce. Niech każdy z nas odmówi jedną  tajemnicę Różańca Świętego w zdeklarowanym czasie, oczywiście jeśli ktoś  może więcej â   bardzo zachęcam. Ja postaram się zebrać Wasze zdeklarowane  godziny i dopilnować, aby każda minuta była omodlona.  Startujemy tym razem już o 18tej i modlimy się do rana.

Z tego, co pamiętam poprzednio mówiliśmy także poniższą modlitwę. Załączam:

*Panie Boże prosimy Ciebie, abyś w dzisiejszą noc otoczył szczególną  opieką wszystkich ludzi i strzegł ich od działania szatana.* W szczególności  prosimy Ciebie o miłosierdzie i ochronę dla tych, którzy  tej nocy świadomie bądź pod pozorami zabawy otwierają się na działanie  złych duchów  i odwracają się od Twojej miłości.* *Wszechmogący Boże  niech nasze modlitwy będą też wynagrodzeniem dla Ciebie za popełniane tego dnia i tej nocy grzechy i niewierności ludzkie.* *Pokornie prosimy udziel

nam mocy Twojego Ducha abyśmy mogli odpierać  ataki złego na nas, nasze rodziny, naszych bliskich oraz naszą Ojczyznę, przez Twojego syna Jezusa Chrystusa.*

*Amen*

 

Załączam także bardzo cenną modlitwę o ochronę przed złem przez drogocenną

Krew Jezusa Chrystusa.

*Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana, Wierzę, że każdą  kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją  rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.* *Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to

miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja  i moi bliscy, i wszelaką własność, którą  Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj  swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę, niech okryje nas od stóp  do głów.* *Proszę o całkowitą ochronę dzisiaj  życia mojego i mojej rodziny.* *Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu pokus, ataków,  utrapień ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od  chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i

wszystkiego, co nie należy do  Twojego Królestwa .* *Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem św. i obdarz darami: mądrości, poznania  wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy  żyli dziś w Twojej chwale  wypełniając wszystko to, co dobre.* *Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu!*

*Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!*

 

Kochani – do dzieła zatem,

Zmówcie proszę jedną tajemnicę w powyższej  intencji.

Kasia z Kółka 🙂