Aktualności: czerwiec, lipiec, sierpień

1 CZERWCA ? ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

Tego dnia nastąpiła Zmiana Tajemnic Różańcowych:

INTENCJE: Czerwiec

Nasza: Abyśmy umieli dostrzegać wiele pięknych sytuacji, jakie nas spotykają i umieli za nie dziękować Bogu.
Ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa.
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej ? aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

INTENCJE: Lipiec

Nasza: O dar macierzyństwa, łaskę szczęśliwego rozwiązania oraz potrzebne łaski dla dzieci z naszej wspólnoty.
Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna.
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

INTENCJE: Sierpień

Nasza: Pracę zgodną z naszym powołaniem, stabilizację finansową w naszych rodzinach.
Intencja ewangelizacyjna: Kościół:
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.