Uzdrowienie międzypokoleniowe

Każdy z nas ma przodków, którzy wywarli na nasze życie pozytywny lub negatywny wpływ. Błogosławieństwa, jakie odziedziczyliśmy są dla nas źródłem szczęścia i radości. Jednak pewne zaburzenia tj. alkoholizm, depresje, lęki są dla nas ciężarem międzypokoleniowym,
z którym sami próbujemy sobie poradzić, czasami zwracamy się o pomoc do specjalistów (psychologów, lekarzy) lub przyjaciół. Jezus jest Boskim Lekarzem, który może i chce nas uzdrawiać. Według O.Roberta DeGrandis uzdrowienie międzypokoleniowe może dotyczyć spraw związanych z :

–     Zaburzeniem emocjonalnym ? zranienia, jakich doświadczyliśmy w łonie matki oraz jako dzieci, a które obecnie dają znać w naszym życiu np. aborcja. ?Po poronieniu lub aborcji kolejne dziecko, które się urodzi i żyje, może czasem nosić w sobie winę i strach matki. Jest to obszar, który potrzebuje modlitwy o uzdrowienie.?[1]

–     Cechami rodzinnymi ? pewne wzorce zachowań jakie były stosowane najpierw przez naszych pradziadków, dziadków, rodziców a następnie są i nam przekazywane. Takie słabości możemy dziedziczyć po naszych przodkach, a następnie możemy je powielać i przekazywać naszym potomkom.

–     ?Pogrzebany żywcem? ? Bolesne sprawy rodzinne, które są ukrywane i o których się nie rozmawia. W ten sposób stają się one nieuzdrowione np. zabójstwo przez kogoś z naszej rodziny.

–     Okultyzmem ? ?Poszukuje się kontaktu ze zmarłymi, którzy staja się źródłem informacji i mocy, zamiast konsultować się z Bogiem. W spirytyzmie uczestniczą siły demoniczne. Duch Święty angażuje się w uzdrowienie międzypokoleniowe.?[2] Posiadanie rzeczy okultystycznych( ksiązki, symbole) spotykanie się z ludźmi, którzy tym się zajmują w jakiś negatywny sposób wpływa na naszą duszę. Skutkami okultyzmu może być:

Prześladowanie ? doświadczenie fizycznych, emocjonalnych i duchowych męczarni.

Klątwy ? złe duchy mogą zniewolić człowieka i jego potomków np. klątwy voodoo.

Według nauki Kościoła Katolicki mimo tego, że człowiek żałuje i grzechy są mu wybaczone to skutki jego grzechu trwają jeszcze po faktycznym usunięciu winy. Uzdrowienie składa się z diagnozy i terapii. Terapeutą jest Jezus, zaś Duch Święty przychodzi do nas z narzędziami diagnostycznymi. ?(?) w procesie uzdrowienia wewnętrznego prosimy Ducha Świętego, aby dokonał precyzyjnego przeglądu naszego życia (1,2,3 rok itd.) i zatrzymał nas przy okolicznościach, które On chce uzdrowić w tym momencie. Wtedy prosimy Pana, aby dokładniej naświetlił i postawił diagnozę stanu, przy którym się zatrzymaliśmy.? [3]

Od Jezusa uczmy się miłości do Niego, bliźnich i nas samych. ? Musimy ciągle być skoncentrowani na Panu Jezusie i pozwolić Mu budować w nas swoje życie. Długotrwałe przyzwyczajenia są stopniowo zastępowane nowymi. Codzienna msza święta, wspierające, kochające nas otoczenie i ciągłe wybaczanie ? to tylko nieliczne sposoby odrodzenia.?[4]

[1] Uzdrowienie międzypokoleniowe. Osobista podróż ku przebaczeniu. O.Robert DeGrandis SSJ Linda Schubert. Z angielskiego przełożyła Barbara Włodarczyk. Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 2002

[2] J.w.

[3] J.w.

[4] J.w.