Aktualności: Czerwiec

1 CZERWCA ? ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

Tego dnia nastąpi Zmiana Tajemnic Różańcowych:

13 CZERWCA ? WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO

Św. Antoni z Padwy (1195-1231) był wybitnym kaznodzieją i teologiem zajmującym się kwestiami moralnymi. Jest patronem rzeczy i ludzi zagubionych.
Modlitwa o znalezienie zguby za pomocą Św. Antoniego z Padwy:
Święty Antoni Padewski, Święty Ojcze Niebieski, niech się spełni wola Twoja, niech się znajdzie zguba moja (wypowiadamy czego szukamy).

Więcej z życia Świętego dowiemy się na stronie:

Polecamy również filmy o Świętym:

INTENCJE: Czerwiec

Powszechna: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.
Nasza: Pracę zgodną z naszym powołaniem, stabilizację finansową w naszych rodzinach.

Za wstawiennictwem bł. Ignacego Kłopotowskiego módlmy się o:
– łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Justyny;
– potrzebne łaski dla syna Zosi Kubę i jego dziewczyny Asi, o łaskę nawrócenia i łaskę uzdrowienia dla Asi, Przyjdź Duchu Święty;
– łaskę uzdrowienia z nowotworu języka dla Piotra;
– łaski dla młodych mam z Kółek Różańcowych;
– jasność Ducha Świętego podczas spraw ważnych Janusza i wstawiennictwo Świętych.

LITANIA DO BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami
Pani Loretańska,
Królowo kapłanów,
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski,
Szafarzu Bożych tajemnic,
Ściśle zjednoczony z Najwyższym Kapłanem,
Z wiarą sprawujący misteria Chrystusa,
Miłośniku Eucharystii,
Pilny i mądry głosicielu Ewangelii,
Oddany spowiedniku,
Sługo ołtarza zatopiony w modlitwie,
Stróżu prawd katolickiej wiary,
Bezgranicznie ufający Bogu,
Czcicielu Maryi Panny,
Apostole chrześcijańskiej radości,
Wzorze prawości i odwagi,
Przykładzie pracowitości,
Wielki Synu Ojczyzny,
Skarbie ziemi podlaskiej,
Założycielu zgromadzenia zakonnego,
Wydawco prasy katolickiej,
Wychowawco dzieci i młodzieży,
Ojcze ubogich,
Ratunku zagubionych,
Obrońco godności kobiety,
Opiekunie bezrobotnych,
Oddający całego siebie za zbawienie ludzi,
Orędowniku nasz u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Oto sługa wierny i roztropny.
W. Któremu Pan powierzył swoją rodzinę.
Módlmy się
Boże, Ty powołałeś błogosławionego Ignacego i włączyłeś go do grona pasterzy, aby oddany posłudze słowa i czynom chrześcijańskiej miłości szerzył królestwo Boże na ziemi, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem owocnie pracowali dla Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen