Kółko Różańcowe Św. Gemma Galgani (Opiekun: Radek)

Zmiany Tajemnic Różańcowych >>

 

Św. Gemma Galgani (Maria Gemma Umberta Pia Galgani) ? włoska mistyczka, uznana za świętą za świadome, milczące przyjęcie cierpienia.

Urodziła się 12 marca 1878 roku w Borgonuovo di Camigliano. Była piątym z ośmiorga dzieci Enrico Galgani, znanego w okolicy i dobrze prosperującego aptekarza. Po jej przyjściu na świat, cała rodzina Galgani przeniosła się do miejscowości Lukka. Rodzice chcieli zapewnić lepsze warunki do edukacji dzieci. Kiedy matka Gemmy, Aurelia Galgani, zachorowała na gruźlicę, rodzice postanowili umieścić ją w prywatnym żłobku prowadzonym przez Elenę i Ersilia Vallini. Miała wtedy 2,5 roku. W tym czasie wielu członków rodziny Galgani zmarło. Pierwszy zmarł najmłodszy z rodzeństwa Carlo. Kiedy Gemma miała osiem lat zmarła jej mama a następnie jej ukochany brat Gino, który chciał zostać księdzem oraz mała siostrzyczka Giulia.

Gemma uczęszczała do szkoły Instytutu Oblatek Ducha Świętego, nazywanej zwyczajowo w Lukka Instytutem św. Zyty. Miała bardzo dobre wyniki w nauce m.in. z języka francuskiego, arytmetyki i muzyki. W wieku 9 lat przyjęła pierwszą komunię świętą.

Chciała zostać zakonnicą w Zgromadzeniu Męki Pańskiej (CP), popularnie zwanym Pasjonistami. Nie została do niego przyjęta z powodu złego stanu zdrowia oraz swoich wizji. W wieku 20 lat zachorowała na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a następnie doznała cudownego uzdrowienia, przypisując je Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wstawiennictwem czcigodnego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej (później kanonizowanego) i Św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Po śmierci swojego taty, od 18 roku życia opiekowała się swoim młodszym rodzeństwem wraz ze swoją ciocią. W tym czasie odrzuciła dwie propozycje małżeństwa i została gospodynią domową u rodziny Giannini.

Według biografii, napisanej przez jej kierownika duchownego, wielebnego Germana Ruoppolo, 8 czerwca 1899 roku, w wieku 21 lat, pojawiły się u Gemmy stygmaty. Miała Ona również częste widzenia z Aniołem Stróżem, Jezusem, Matką Bożą oraz wieloma świętymi (m.in. Św. Gabrielem Possenti od Matki Bożej Bolesnej). Otrzymywała od nich specjalne przesłania dotyczące spraw obecnych i przyszłych. Kierownik Duchowy zobowiązał ją do modlitwy o odebranie daru stygmatów. Po wykonaniu zobowiązania stygmaty znikły. Gemma musiała przeciwstawiać się atakom diabła. Doświadczała ekstaz oraz przypisuje się jej dar lewitacji. Mistyczne dary Gemmy były traktowane sceptycznie przez hierarchów kościelnych. Jej Kierownik Duchowy, German Ruoppolo również w początkowym okresie był sceptyczny ale później stał się całkowicie przekonany o prawdziwości jej życia duchowego. Po jej śmierci napisał szczegółową biografię życia świętej oraz zebrał jej pisma, w tym pamiętnik, autobiografię i listy.

Na początku 1903 roku u Gemmy zdiagnozowano Gruźlicę. Zmarła po długim cierpieniu 11 kwietnia 1903 roku (była to Wielka Sobota).

Kościół beatyfikował Gemmę Galgani 14 Maja 1933 roku. Kanonizacja miała miejsce 2 Maja 1940 roku.

Doczesne szczątki świętej znajdują się w klasztorze Pasjonistów w Lukka.

Była to jedna z najszybszych kanonizacji w kościele katolickim (beatyfikacja miała miejsce 30 lat od śmierci świętej).

?Pewnego wieczoru ? opowiada (Gemma) ? bardziej zaniepokojona niż zwykle skarżyłam się Jezusowi, że skończę nie mogąc się wcale modlić, jeśli mnie nie uzdrowi. Pytałam, dlaczego pozostawiał mnie tak chorą. Wtedy Anioł mi odpowiedział: ?Jeśli Jezus umartwia twoje ciało, to czyni tak, aby lepiej oczyścić twoją duszę.?

Rano 3 marca 1899 r. Gemmę odwiedził jej spowiednik, prałat Volpi. Napisała: ?Wyspowiadałam się i rano, wciąż przykuta do łóżka przyjęłam Komunię świętą. O, słodkie chwile, jakie spędziłam z Jezusem? odnowiłam moje przyrzeczenia Jezusowi, który mnie zapytał: ?Gemmo, czy chcesz wyzdrowieć?? Łaska została mi udzielona. Wyzdrowiałam.?

Cytat pochodzi ze strony www.voxdomini.com.pl

?Często czuję się sama, ale towarzystwo Jezusa jest dla mnie nadzwyczaj dobre. Bardziej niż mogę, staram się oddalić od wszystkiego w świecie, ale znajduję wszystko. Uciekam od wszelkich przyjemności życia, a tymczasem znajduję przyjemność tak wielką, że czuję się bardzo zadowolona. Spalam się ciągle i pragnęłabym spalać się coraz bardziej. Cierpię i pragnęłabym cierpieć coraz więcej. Pragnęłabym żyć, pragnęłabym umrzeć. Czuję że kocham, ale kogo kocham, nie pojmuję, nie rozumiem. W swej wielkiej niewiedzy czuję, że jest to dobro niezmiernie, wielkie dobro: Jezus.

Chciałabym, żeby moje serce biło, żyło, wzdychało jedynie dla Jezusa. Chciałabym, żeby mój język umiał wypowiadać jedynie imię Jezusa, a moje oczy patrzyły tylko na Jezusa, żeby moje pióro umiało pisać tylko imię Jezusa, a moje myśli biegły jedynie ku Jezusowi. Zastanawiałam się nieraz, czy jest na ziemi coś, ku czemu mogłabym skierować moje uczucia, ale nie znajduję nic takiego ani na ziemi, ani w niebie poza moim umiłowanym Jezusem.

Czeka na nas raj. Jeżeli tu, na ziemi doświadczamy takiego szczęścia, gdy żyjemy dla Jezusa, co też będzie w niebie, gdy będziemy Go mogli zobaczyć w Jego nieskończonej piękności, wielkości i dobroci? Od tego Jezusa oczekuję miłosierdzia. Miłosierdzia dla mnie i dla wszystkich biednych grzeszników. Chciałabym, gdybym mogła, odpokutować wszystkie moje i ich grzechy.?

Cytat pochodzi ze strony www.swietagemma.pl

?- Córko ? mówił Bóg ? trapisz się, że jesteś opuszczona w ciemnościach, ale wiedz, że po ciemnościach następuje światło i wtedy będziesz się kąpała w przedziwnej jasności. Chcę, byś miała to doświadczenie dla większej chwały Mojej, dla radości aniołów, dla własnej twej korzyści i dla przykładu innych.

Jeżeli kochasz Mnie prawdziwie, musisz Mnie kochać i w ciemnościach.Jeżeli udaję, że cię opuszczam, nie martw się, nie jest to kara, to pomysł Mojej tkliwości, aby cię zupełnie oderwać od stworzeń i lepiej połączyć ze Sobą. Usuwam się po to jedynie, aby następnie silniej cię objąć. Kiedy wydaje się, że jestem bardzo daleko, znajduję się bliżej niż zwykle. Bądź mężna, pokój następuje zawsze po walce. Zostań wierną, kochającą i cierpliwą; jeżeli cię zostawię samą, cierp w poddaniu się i spokoju. Nie naśladuj tych dusz, które przywiązują się do pociech duchowych, nie troszcząc się o krzyż. Kiedy przychodzi godzina oschłości, opuszczają powoli modlitwę, która nie daje im zwykłych słodyczy.

Fragment książki: (pochodzi ze strony www.profeto.pl)

O. Germano Ruoppolo Głębie Duszy czyli św. Gemma Galgani

Rozważania Różańcowe – W TROSCE O ŚWIĘTOŚĆ RODZINY

 W TROSCE O ŚWIĘTOŚĆ RODZINY

 

W czasach olbrzymiego ataku na rodzinę zawierzmy Maryi Królowej Rodzin nasze ogniska domowe, łącząc się w modlitwie z całym Kościołem, rozważając w październiku Tajemnice Różańcowe razem z ks. Ireneuszem Łukanowskim SAC ? naszym Opiekunem. Jego Rozważania Różańcowe były zamieszczone w miesięczniku formacyjnym ?Różaniec? w numerze 3/741(2014) w dziale ?Liturgia i medytacja?.

Barbara

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

związane ze świętością rodziny

 

Tajemnice radosne

1.      Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

?Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię? (J 1, 35).

KKK 488 ?Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Dziewicę poślubioną mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja?.

Módlmy się, abyśmy w każdej sytuacji ufali Bogu i jak św. Józef chronili rodzinę przed wszelkim złem.

2.      Nawiedzenie świętej Elżbiety

?Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona? (J1, 42).

KKK 2208  ?Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie otaczali troską i pomocą młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich?.

Módlmy się, abyśmy potrafili służyć pomocą wszystkim członkom naszej rodziny i ofiarnie miłować bliźnich.

3.      Narodzenie Pana Jezusa

?Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie? (Łk 2, 6-7).

?Dziecko obdarowuje sobą rodzinę. Jest darem dla rodzeństwa i dla rodziców. Dar życia staje się równocześnie darem dla samych dawców? (Jan Paweł II,  List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 11).

Módlmy się, aby każde poczęte życie było chronione i przyjęte z miłością.

4.      Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

?Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu? (Łk 2, 22).

KKK 529 ?Ofiarowanie Jezusa w świątyni pokazuje Go jako pierworodnego, należącego do Pana?.

Módlmy się, aby w naszych rodzinach wzorem Świętej Rodziny była pielęgnowana wiara ojców i przywiązanie do tradycji.

5.      Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

?Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu: i był im poddany? (Łk 2, 51).

KKK 2223 ?Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają oni tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności?.

Módlmy się, abyśmy potrafili kochać prawdziwą miłością każde dziecko.

 

Tajemnice światła

1.      Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

?Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie? (Mt 3, 17).

KKK 1657 ?W szczególny sposób tu właśnie jest praktykowane kapłaństwo chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich członków wspólnoty rodzinnej <przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość>. Dom rodzinny jest więc pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i <szkołą bogatszego człowieczeństwa>; w nim dziecko uczy się wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania Bogu czci przez modlitwę i ofiarę ze swego życia?.

Módlmy się, aby nasze rodziny były prawdziwą szkołą życia chrześcijańskiego.

2.      Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

?Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela? (Mt 19, 6).

KKK 1603 ?Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa?.

Módlmy się, ?ażeby małżonkowie pokochali drogę swego powołania, także wówczas, gdy staje się ona trudna, gdy staje się wąska i stroma, pozornie nie do pokonania. Trzeba modlić się, ażeby także wówczas byli wierni swemu przymierzu z Bogiem? (Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 14).

3.      Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

?Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym?( Łk 8, 1).

KKK 2205 ?Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji?.

Módlmy się, abyśmy w rodzinie znajdowali czas na codzienną modlitwę i czytanie Słowa Bożego.

4.      Przemienienie na Górze Tabor

?To jest Syn Mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie? (Łk 15, 5).

KKK 556 ?Ale teraz Chrystus mówi: Zejdź z góry, by trudzić się na ziemi, by służyć na ziemi ?.

Módlmy się o przemianę naszych rodzin, by panowała w nich wzajemna miłość, życzliwość, przebaczenie.

5.      Ustanowienie Eucharystii

?Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki? (J 6, 51).

KKK 1419 ?Udział w Najświętszej Ofierze utożsamia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi?.

Módlmy się, abyśmy w rodzinie jak najczęściej uczestniczyli w Eucharystii i okazywali wdzięczność Bogu za Jego dary.

 

Tajemnice bolesne

 

1.      Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

?Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty? (Mt 26, 39).

?O tę siłę wewnętrznego człowieka chodzi w całym życiu rodziny, zwłaszcza we wszystkich momentach krytycznych, kiedy wypada zdawać trudny egzamin z miłości ? z tej miłości, jaką małżeńskie ślubowanie wyraża w słowach: <że cię nie opuszczę aż do śmierci>? (Jan Paweł II,  List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 7).

Módlmy się o łaskę odczytywania woli Bożej dla rodzin i o siły do jej wypełniania.

2.      Biczowanie Pana Jezusa

W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie

KKK 2400 ?Cudzołóstwo i rozwód, poligamia i wolny związek są poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa?.

Módlmy się o świętość naszych małżeństw i rodzin i zachowanie ich sakralnego i nienaruszalnego charakteru.

3.      Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

?Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie? (Mt 27, 29-30).

?Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka? (Jan Paweł II,  List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 23).

Módlmy się, aby współczesne zagrożenia ideologiczne nie rozbijały jedności naszych rodzin.

4.      Droga Krzyżowa

?Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje? (Łk 9, 23)

KKK 1615 ?Łaska małżeństwa chrześcijańskiego jest owocem Krzyża Chrystusa, będącego źródłem całego życia chrześcijańskiego?.

Módlmy się, abyśmy potrafili brać z wdzięcznością swój codzienny krzyż obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

5.      Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

?Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego. Po tych słowach wyzionął ducha? (Łk 23, 46).

KKK 2674 ?Od wyrażenia w wierze przyzwolenia Maryi w chwili Zwiastowania i niezachwianego podtrzymywania go pod krzyżem Jej Macierzyństwo rozciąga się odtąd na braci i siostry Jej Syna, którzy są pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa?.

Zawierzmy Matce Bolesnej nasze rodziny, oddając jej wszystkie nasze sprawy i naszą przyszłość.

 

Tajemnice chwalebne

 

1.      Zmartwychwstanie Pana Jezusa

?A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara? (1 Kor 15, 17).

KKK 1666 ?Dom rodzinny słusznie jest nazywany <Kościołem domowym>, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej?.

Módlmy się o łaskę silnej wiary dla naszych rodzin.

2.      Wniebowstąpienie Pana Jezusa

?Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt 28, 20b)

KKK 661 ?Jezus jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy?.

Módlmy się, aby nasze rodziny, umocnione łaską Bożą, wypełniły misję, którą Bóg nam powierzył, w atmosferze miłości, przebaczenia i wspólnej modlitwy.

3.      Zesłanie Ducha Świętego

?A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem? (J 15, 26).

KKK 2217 ?Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im należny zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego?.

Módlmy się  o dary Ducha Świętego dla naszych rodzin, by wzrastały w łasce Bożej.

4.      Wniebowzięcie  Najświętszej Maryi Panny

?Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba…”(Dogmat ?O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny?).

KKK 2222 ?Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca niebieskiego?.

Módlmy się, by wszyscy członkoie naszych rodzin zasługiwali wzorem Maryi na miano dzieci Bożych.

5.      Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

?Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu? (Ap 12, 1).

KKK 966 ?Niepokalana Dziewica […] została […] wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna Swego, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci?.

Módlmy się, abyśmy potrafili służyć Bogu i ludziom tak, jak Maryja i aby nasze rodziny po trudach ziemskiego życia cieszyły się nagrodą nieba razem z Nią.

 

Ks. Ireneusz Łukanowski SAC

 

ŚP. KS. FELIKS FOLEJEWSKI SAC

Zafascynowany Bożym Miłosierdziem, które głosił słowem i przykładem; zakochany w Ojczyźnie, którą kochał jak matkę; wierny Stowarzyszeniu i misji apostolskiej w świecie, którą do końca pełnił z wielkim zaangażowaniem, ks. Feliks Folejewski SAC ostatnie dni życia naznaczone cierpieniem spędził otoczony troską i modlitwą Współbraci, najbliższej Rodziny i Przyjaciół z ?Rodziny Rodzin?.

Obrzędy pogrzebowe śp. ks. Feliksa Folejewskiego SAC odbędą się w dniach 25 i 26 września. Otoczmy go naszą modlitwą.

Więcej informacji na stronie http://www.pallotyni.pl/pamiec-o-zmarlych/643-sp-ks-feliks-folejewski-sac-wa.html

28 września ?Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata?

28 września br. o godz. 15.00. zapraszamy do wspólnej modlitwy „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”!

 

Źródło www.iskra.info.pl

?Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata?
to 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do przestrzeni naszego życia.
Życia prywatnego i życia publicznego,  do sfery sacrum i sfery profanum.
Do świata porządku i chaosu, wewnętrznej kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu.
10 minut na ulicy, to specjalny czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie:
?Jezu, ufam Tobie!?.
To niepowtarzalna okazja do podzielenia się orędziem o Bożym Miłosierdziu z przechodzącym obok człowiekiem. To błysk nadziei dla udręczonych odwiecznym poszukiwaniem miłości.
Paradoksalnie, najpiękniejszą miłość można tego dnia spotkać na smutnej ulicy.

Zapraszamy także i Ciebie, Twoją wspólnotę, rodzinę, przyjaciół, sąsiadów
. Zorganizuj ?Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata? w swoim mieście, miasteczku, w swojej wsi. Nie trzeba wiele.

Akcji patronuje papież Franciszek. Więcej szczegółów na stronie iskra.info.pl

III Zjazd Dziecięcych i Młodzieżowych Kół Różańcowych Diecezji Warszawsko-Praskiej

III Zjazd Dziecięcych i Młodzieżowych Kół Różańcowych Diecezji Warszawsko-Praskiej

Parafia św. Faustyny, Żuromińska 2, Warszawa, 19 września 2015

Źródło: http://diecezja.waw.pl/4292

 

III Zjazd Dziecięcych i Młodzieżowych

Kół Różańcowych

Diecezji Warszawsko-Praskiej

w parafii Św. Faustyny w Warszawie ul. Żuromińska 2

19 września 2015

Przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędę się w przyszłym roku w naszej Ojczyźnie, hasłem tegorocznego spotkania będą słowa z Ewangelii wg. św. Mateusza – ,,Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią??

Jako wspólnota różańcowa poprzez modlitwę pragniemy włączyć się w przygotowanie ŚDM.

W sobotę 19. września br. pragniemy modlić się za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży ? o pomyślne i duchowe przeżycie dla młodzieży z całego świata.

Czcigodnych Kapłanów i Katechetów prosimy o zachęcenie i zorganizowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w III diecezjalnym spotkaniu modlitewnym.

Aby być razem z nami, nie musisz należeć do Kółka Różańcowego, wystarczy, że modlitwa różańcowa jest Ci bliska i odmawiasz ją jak najczęściej. Zjazd odbędzie się w parafii p.w. św. s. Faustyny w Warszawie, ul. Żuromińska 2.

W tym roku podczas naszego spotkania organizujemy konkurs na najpiękniejszy własnoręcznie wykonany różaniec. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie przywieź ze sobą na spotkanie własnoręcznie zrobiony różaniec (materiały dowolne). Różańce zostaną zebrane podczas spotkania (szczegółów dowiesz się na miejscu). Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, za trzy pierwsze miejsca ? nagrody główne, a dla reszty uczestników nagrody pocieszenia.

Plan naszego spotkania

9:00 ? zawiązanie wspólnoty

9:30 ? modlitwa różańcowa połączona z litanią do św. Stanisława Kostki

10:30 ? świadectwa

11:00 ? Msza Święta w intencji ŚDM, pod przewodnictwem ks. Emila Parafiniuka ? duszpasterza młodzieży DW-P

Po Mszy Św. będzie możliwość ucałowania relikwii św. Stanisława Kostki.

Po zakończonej Liturgii wszystkich zapraszamy na grill i zabawy na świeżym powietrzu.

Więcej informacji znajdziecie na naszym facebook?u:

Strona różańcowa: https://www.facebook.com/rozaniec.mlodziezy.dwp?ref=hl

Link do wydarzenia na facebook?u: https://www.facebook.com/events/1441445986186074/

Kontakt do organizatorów:

Artur Pyrzyński 570 814 486

ks. Roman Kot 692 112 496

 

13/09 – Różaniec w Kościele na Placu Grzybowskim

Kochani, w każdą drugą niedzielę miesiąca (w tym miesiąca będzie to 13 września) w Kościele na  Placu Grzybowskim 3/5 w Warszawie o godzinie 17.30 będzie Różaniec w naszych intencjach, a później zostanie odprawiona Msza Święta.

Serdecznie zapraszam tych, którzy się nie wybierają do Gietrzwałdu.

Proponuje, abyśmy zajmowali miejsce w Kościele na samym początku na lewo, a później możecie się gdzieś wybrać na kawkę :O)

Elwira