Kółko Różańcowe Św. S. Faustyna (Opiekun: Hubert)

Zmiany Tajemnic Różańcowych >>

 

Św. S. Faustynie

Maria Faustyna Kowalska, właśc. Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 jako trzecie z dziesięciorga dzieci rolników ze wsi Głogowiec. W wieku siedmiu lat po raz pierwszy odczuła powołanie do życia zakonnego. Po ukończeniu trzech klas szkoły podstawowej musiała zrezygnować z dalszej edukacji, aby zwolnić miejsce młodszemu rodzeństwu. W szesnastym roku życia podjęła pracę jako służąca. Po roku wyjawiła rodzicom zamiar wstąpienia do zakonu, lecz dwukrotnie spotkała się ze stanowczą ich odmową. Często zmieniała pracę, jak i miejsce zamieszkania szukając właściwego miejsca. W 1924, podczas zabawy tanecznej doznała widzenia umęczonego Jezusa, który miał jej wydać polecenie wstąpienia do zakonu. Bez zgody rodziców udała się więc do Warszawy. Przełożona warszawskiego domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wyraziła chęć przyjęcia jej do zakonu pod warunkiem wpłacenia posagu. Helena przez kolejny rok opiekowała się dziećmi, by zarobić na wyprawkę.

W 1925 wstąpiła do Zgromadzenia pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. 30 kwietnia 1928 złożyła pierwsze śluby zakonne ponawiane każdego roku, aż do czasu złożenia wieczystej profesji. W czerwcu 1929, po pobycie w Wilnie i w warszawskim domu na ul. Żytniej, zamieszkała w nowo powstającym klasztorze na Grochowie. Rok później przyjechała do Płocka, gdzie w domu klasztornym przy Starym Rynku przebywała ponad dwa lata, wykonując obowiązki sprzedawczyni w sklepie piekarniczym. Dopiero 1 maja 1933 złożyła śluby wieczyste w Krakowie.

Na polecenie jednego ze swoich spowiedników, ks. Michała Sopoćki, Faustyna zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich przeżyć, znany potem jako Dzienniczek. Opisywała w nim cierpienia i przeciwności, stany mistyczne jakich doznawała, a przede wszystkim liczne wizje i objawienia. Dotyczyły one między innymi namalowania obrazu Jezu ufam Tobie (do którego Jezus miał dać szczegółowe wskazówki), modlitw Koronki do Miłosierdzia Bożego i Godziny Miłosierdzia, ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego (w pierwszą niedzielę po Wielkanocy), szerzenia czci Miłosierdzia i obietnic z nim związanych, oraz powołania do życia nowego ?zgromadzenia?, czyli takiego dzieła w Kościele, które by podjęło zadanie wypraszania miłosierdzia dla świata (Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia). Zapisała również polecenie Jezusa Chrystusa żądającego, by zostało założone nowe zgromadzenie głoszące na cały świat kult Miłosierdzia Bożego. Zgromadzenie to miało również zrzeszać wszystkich świeckich wiernych kościoła katolickiego. Nakaz ten urzeczywistnił się wraz z powołaniem do życia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Objawienia, których doznała święta, dotyczyły przede wszystkim roli Miłosierdzia Bożego w życiu duchowym człowieka oraz szerzenia kultu tego przymiotu. Jezus Chrystus wskazał na Miłosierdzie Boże, jako na jedyny ratunek dla świata i uczynił Faustynę swoją ?sekretarką?, której misją było przekazanie światu prawdy o jego miłości. Z zapisków wynika, że Miłosierdzie jest największym z boskich przymiotów, będącym zwieńczeniem dzieł Boga-Stworzyciela. Jest ono powszechne, nieograniczone i dostępne dla wszystkich ludzi, a w sposób szczególny dla grzeszników. Chrystus zalecał bezgraniczne zaufanie boskiej miłości, przez co człowiek ma osiągać mistyczną doskonałość.

Faustyna Kowalska przewlekle chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego, która początkowo była całkowicie nierozpoznawalna. We wrześniu 1936 i w kwietniu 1938 została wysłana do szpitala chorób zakaźnych, gdzie doznała cudownego uzdrowienia. Ostatecznie wróciła do stanu zdrowia sprzed cudu, traktując chorobę jako zadośćuczynienie za grzechy i spełnianie woli Boga.

Zmarła 5 października 1938 w Krakowie, do ostatniej chwili zachowując świadomość. Na uroczystości nie był obecny nikt z rodziny, gdyż zmarła nie chciała narażać ich na koszty podróży. Została pochowana w grobowcu na cmentarzu zakonnym w Łagiewnikach.

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza jest powiązana ze zbawczym działaniem Chrystusa w Kościele. Wg Katechizmu Kościoła Katolickiego: ?Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który ?zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi (Hbr 7,25). Sam Duch Święty ?przyczynia się za nami w błaganiach ? przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą?( Rz 8 ,26-27).? [1]

W modlitwie wstawienniczej powierzamy daną osobę i jej problemy Panu Bogu i prosimy Jego światło. Nie możemy jej wiązać z żadnym (magicznymi mocami lub koncertem życzeń), których spełnienie jest naszych oczekiwań. W modlitwie wstawienniczej należy szukać i dopatrywać się woli Boga, podążać Jego drogami, budować z Nim relację, gdyż ma ona na celu oddanie chwały Bogu i zbawienie człowieka. Pamiętajmy Tym, który uzdrawia jest Jezus, dlatego nie należy koncentrować się na osobie pełniącej posługę modlitwy wstawienniczej.

Bóg pragnie uzdrawiać całego człowieka poprzez modlitwę wstawienniczą, która może dotyczyć uzdrowienia duchowego, wewnętrznego oraz fizycznego. ?Uzdrowienie duchowe to nawrócenie. Szczególnie potrzeba tu sakramentu pojednania i pokuty. Uzdrowienie wewnętrzne dotyczy w dużym stopniu problemów wynikających z zranień z przeszłości. Uzdrowienie fizyczne może nieść pomoc w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Modlitwę o uwolnienie stosuje się w przypadku nękania przez moce demoniczne?? [2]

Bóg dał nam Sakramenty i przez nie również rozlewa na nas swoją uzdrawiającą miłość. Sakrament namaszczenia jest szczególnie przeznaczony dla chorych, jednak ? nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości? [3]. Sakrament pokuty i pojednania obmywa nas z grzechu, zaś w Eucharystii spotykamy się z żywym i uzdrawiającym Jezusem. 

  ?Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,

drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha? (1 Kor 12,8)

Z modlitwą wstawienniczą związanych jest wiele darów charyzmatycznych. Jeden z nich to dar poznania, dzięki któremu można odczytywać stan wnętrza, stan duszy człowieka. ?Można by ten dar uważać za pewną diagnozę, ocenę jakiegoś problemu przez Boga i zakomunikowanie człowiekowi tej oceny poprzez ludzki umysł. Podzielenie się z człowiekiem myślami, jakie wywołuje jakiś fakt, zachowanie się, stan duszy.? [4]

Jezus również korzystał z daru poznania:   

– ?Jezus znając ich myśli rzekł do nich??

–  przejrzał myśli Faryzeuszy: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”

–  powiedział bogatemu młodzieńcowi, czego mu brakuje, aby mieć skarb w niebie.

?Modlitwa wstawiennicza wypływa zatem także z wrażliwości człowieka na ludzką biedę, z pragnienia pomocy drugiemu w jego trudnościach. Wynika z odkrycia Kościoła jako duchowej wspólnoty, w której w pewny sposób wszyscy są za siebie odpowiedzialni. Modlitwa za innych jest zatem najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.? [5] Z pokorą i miłością również i my wstawiajmy się do Boga za naszymi braćmi, pamiętając zawsze, aby być jak ten jeden z dziesięciu uzdrowionych z trądu, który wrócił i podziękował za otrzymaną łaskę. 

                                                                                                                           Elwi


[1] Katechizm Kościoła Katolickiego 2634

[2] Z.Litwiński, J.Rożej ?Praktyka modlitwy wstawienniczej?, Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym ?Wieczernik? Magdalenka 2006

[3] Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 73, kan.1004, § 1 ; 1005, 1007; KKKW, kan.738 

[4] Serafino Falvo ?Przebudzenie charyzmatów? Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1995

[5] G.Blasqui?re, C.Sękalski, Z.Litwiński ?Na chorych ręce kłaść będą?Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie? Wydawnictwo M, Kraków 1996