Pielgrzymka Żywego Różańca

Kochani!

Miałam tę łaskę, że mogłam uczestniczyć w 2 Pielgrzymce Żywego Różańca w Częstochowie w sobotę 7 czerwca br.

Przedstawiłam Królowej Różańca Świętego wszystkie intencje, w jakich modlą się członkowie naszych Kół. Modliłam się też w intencjach naszego Opiekuna – ks. Ireneusza. Wiele się wydarzyło podczas tej pielgrzymki i wiele mądrych słów zostało powiedzianych; można o niej przeczytać w „Naszym Dzienniku” czy „Różańcu”. Dla mnie najpiękniejszymi określeniami były te, że „lud różańcowy” jest „siecią miłości Maryi”, że mamy „czerpać z Jej wiary, aby wymodlić jedność” i „połączyć paciorki, które się rozsypały”. Było wiele świadectw, nawet z historii Polski,  że przecież „różaniec to modlitwa zwycięska”. Mam nadzieję, że w następnym roku do Częstochowy pojedzie nas większa gromadka, bo taką pielgrzymkę trzeba po prostu przeżyć. Na placu było nas ponad 20 tysięcy. Członkom wszystkich kół różańcowych oraz naszemu Opiekunowi – ks. Ireneuszowi – przekazuję wszystkie błogosławieństwa z tej pielgrzymki.

Basia