Ogólne informacje

Kochani, codziennie, przez okres około 3 miesięcy każdy z nas będzie odmawiał daną tajemnicę. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno ?Ojcze nasz?, dziesięć ?Zdrowaś Maryjo? i jedno ?Chwała Ojcu?, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały Różaniec, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. W naszych intencjach będą odprawiane Msze Święte, terminy będą umieszczane na stronie bloga.

Opiekunem naszych Kółek jest Ksiądz Ireneusz Łukanowski.
Zmiany Tajemnic Różańcowych następują co 3 miesiące, wtedy również organizujemy spotkania wszystkich Róż. W przypadku tworzenia nowego Kółka zmiana Tajemnic następuje dopiero po 3 miesiącach od  utworzenia Kółka Różańcowego.

Cele Kółek Różańcowych 

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

Obowiązki Uczestników Kółek Różańcowych

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 2. Przynajmniej raz w roku udział w spotkaniu Kółka Różańcowego.
 3. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR oraz w modlitwa za spokój jego duszy.

Obowiązki Opiekunów Kółek 

 1. Informowanie o spotkaniach członków Kółek.
 2. W przypadku odejścia któregoś z członków odmawianie za tą osobę jej dziesiątki do momentu do kiedy nie znajdziemy na jej miejsce nowej osoby.

Odpusty

Kościół udziela członkom ŻR odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) w dniu:

 1. Przyjęcia do ŻR
 2. Bożego Narodzenia (25 XII)
 3. Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 4. Zwiastowania Pańskiego (25 III)
 5. Zmartwychwstania Pańskiego
 6. Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)
 7. Wniebowzięcia NMP (15 VIII)
 8. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
 9. Matki Bożej Różańcowej (7 X)